ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ “ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ” ΠΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ/Η ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Οι παρόντες Κανονισμοί θεσπίζουν πολιτικές και κανόνες που διέπουν τον τρόπο συμπεριφοράς, τις ευθύνες και τα δικαιώματα των πελατών και/ή των επισκεπτών του γυμναστηρίου (εν τοις εφεξής ο «πελάτης») με στόχο την ρύθμιση της σύννομης, εύρυθμης και ασφαλής λειτουργίας του.

Οι παρόντες Κανονισμοί προστατεύουν μεταξύ άλλων, τα δικαιώματα και την περιουσία του γυμναστηρίου και του προσωπικού του.

Έκαστος πελάτης θα πρέπει να συμμορφώνεται με όλους και κάθε ένα από τους Κανονισμούς,  Πολιτικές, Οδηγίες και/ή Κατευθυντήριες Γραμμές (εν τοις εφεξής «Κανονισμοί») που διέπουν τη λειτουργία και/ή προστασία Γυμναστηρίου όπως αυτοί καθορίζονται και/ή ανανεώνονται από καιρού εις καιρόν.

Υποχρεώσεις πελατών

     Κάθε πελάτης οφείλει:

 1. Να σέβεται και να ακολουθεί τους γενικούς κανόνες πυρασφάλειας.
 1. Να τηρεί τους κανόνες προσωπικής υγιεινής 
 1. Η χρήση αποσμητικού πριν την έναρξη της άσκησης θεωρείται απαραίτητη. 
 1. Η χρήση προσωπικής πετσέτας καθ’ όλη τη διάρκεια εκγύμνασής και/ή χρήσης των μηχανημάτων του γυμναστηρίου είναι υποχρεωτική (και στα ομαδικά προγράμματα/τάξεις.)
 1. Να ενημερώνεται περιοδικά για τους Κανονισμούς οι οποίοι ανανεώνονται και κοινοποιούνται από καιρού εις καιρόν στην ιστοσελίδα του γυμναστηρίου και ή οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στη υποδοχή του γυμναστηρίου.
 1. Να φοράει την απαραίτητη και/ή κατάλληλη ενδυμασία για άσκηση (ήτοι αθλητικά ρούχα και παπούτσια). 
 1. Να ακολουθεί κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές εκγύμνασης αναλόγως του επιπέδου φυσικής του κατάστασης.
 1. Να αποφεύγει την άρση βαρών και/ή  την εκτέλεση ασκήσεων που ξεπερνούν τα επίπεδα αντοχής, ικανότητας και/ή δύναμής του.
 1. Να διατηρεί το γυμναστήριο καθαρό.
 1. Να χρησιμοποιεί τα μηχανήματα ως ενδείκνυται στις οδηγίες χρήσης τους.
 1. Να λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα προς αποφυγή ατυχημάτων όπως ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό: 
 1. Την ελαχιστοποίηση κατά μέγιστο βαθμό των τηλεφωνικών κλήσεων και ή τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την διάρκεια της άσκησης.
 1. Να τοποθετεί τα βάρη και τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου στην αρχική τους θέση μετά τη χρήση.
 1. Να χρησιμοποιεί/σαρώνει μόνο τον προσωπικό QR κωδικό του κατά την είσοδο και έξοδο του στο γυμναστηριακό χώρο.

Απαγορεύσεις και ή Περιορισμοί

 1. Δεν επιτρέπεται η χρήση και/ή μεταφορά και/ή κατοχή οποιονδήποτε αιχμηρών και/ή εύφλεκτων και/ή επικίνδυνων και/ή απαγορευμένων αντικειμένων και/ή ουσιών και/ή άλλως πως εντός των εγκαταστάσεων του γυμναστηρίου.
 1. Η κατανάλωση οποιασδήποτε τροφής μέσα στο γυμναστήριο απαγορεύεται.
 1. Δεν πραγματοποιούνται παγιοποιήσεις και/ή επιστροφές χρημάτων εξαιρουμένου των περιπτώσεων όπου η διεύθυνση, κατά την απόλυτη κρίση της, αποφασίσει διαφορετικά.
 1. Η αλλαγή ενδυμασίας επιτρέπεται μόνο στα αποδυτήρια.
 1. Η είσοδος σε ζώα και/ή κατοικίδια απαγορεύεται.
 1. Απαγορεύεται η είσοδος και/ή η έξοδος πελατών από το γυμναστήριο χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR άλλου πελάτη ή/και χωρίς σάρωση του προσωπικού τους κωδικού QR.

Περαιτέρω Δικαιώματα και Ευθύνες

 1. Ο επιβλέπον γυμναστής έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να απορρίψει την συμμετοχή σε ομαδικές τάξεις και ή την χρήση μηχανημάτων ενόψει της  φυσικής κατάστασης του πελάτη και ή ένεκα της συμπεριφοράς ή της μη συμμόρφωσής του με τους κανονισμούς. 
 1. Η είσοδος και/ή χρήση του οκτάγωνου κλουβιού και/ή του εξοπλισμού του επιτρέπεται μόνο κατά την διάρκεια εκγύμνασης/προπόνησης μαζί με τον επιβλέπον γυμναστή.   
 1. Η ευθύνη πληρωμής οποιασδήποτε καταστροφής και ή βλάβης και ή ζημιάς των μηχανημάτων και ή του γυμναστηρίου βαραίνει αποκλειστικά τον πελάτη σε περίπτωση που αυτή προκλήθηκε από τον ίδιο. 
 1. Τα ντουλάπια (lockers) είναι διαθέσιμα μόνο κατά την διάρκεια εκγύμνασης.  Κάθε πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί την προσωπική του κλειδαριά και να αφαιρεί όλα τα προσωπικά του αντικείμενα από τα ντουλάπια πριν την αποχώρησή του από το γυμναστήριο. Για λόγους ασφαλείας, όλα τα ντουλάπια ανοίγουν μετά το κλείσιμο του γυμναστηρίου και όλα τα αντικείμενα εντός των ντουλαπιών θα αφαιρούνται. Το Γυμναστήριο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν χαμένα και ή καταστραμμένα και ή σπασμένα προσωπικά αντικείμενα. 
 1. Η επιθετική γλώσσα και/ή οποιαδήποτε άλλη ακατάλληλη και/ή επιθετική και/ή απερίσκεπτη συμπεριφορά δεν επιτρέπεται στο γυμναστήριο.
 1. O υπερβολικός και/ή παράλογος κατά την κρίση των γυμναστών θόρυβος δεν επιτρέπεται.
 1. Οι θύρες κινδύνου χρησιμοποιούνται μόνο ως έξοδος από το γυμναστηριακό χώρο σε περίπτωση κινδύνου.
 1. H τοποθέτηση τσαντών και /ή οποιαδήποτε άλλων προσωπικών αντικειμένων στο γυμναστηριακό χώρο δεν επιτρέπεται, εξαιρουμένου των αποδυτηρίων.
 1. Η διεύθυνση του γυμναστηρίου δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια και/ή ζημιά αντικειμένων.
 1. Η διεύθυνση του γυμναστηρίου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα στον χώρο τα οποία προκλήθηκαν εξ’ υπαιτιότητας των πελατών.
 2. Τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός και η λοιπή ιδιοκτησία του γυμναστηρίου πρέπει να χρησιμοποιούνται με τη δέουσα προσοχή.
 1.  Κάθε κηδεμόνας και/ή γονιός θα πρέπει να συνοδεύει και να επιβλέπει το ανήλικο παιδί του καθ΄ όλη τη διάρκεια εκγύμνασής του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη συμπεριφοράς του στο γυμναστήριο εξαιρουμένου των περιπτώσεων όπου θα  επιβλέπεται από προσωπικό γυμναστή ο οποίος ανέλαβε προσωπικά την προσωπική εκγύμνασή του (personal training). 

Γενικές πρόνοιες

 1. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου και/ή κανονισμού τοy γυμναστήριου, η διεύθυνση του διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να ανακαλέσει τη συνδρομή πελάτη και/ή την είσοδό του στο γυμναστήριο χωρίς προειδοποίηση και χωρίς την επιστροφή των χρημάτων του. Σε τέτοια περίπτωση ο πελάτης αποποιείται αυτόματα των δικαιωμάτων του σε αποζημιώσεις και/ή θεραπείες.
 2. Η αποποίηση (waiver) δικαιωμάτων εκ μέρους της διεύθυνσης αναφορικά με τους κανονισμούς και ή οποιασδήποτε παράληψη παραβίαση αυτών- σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποποίηση και ή παράληψη οποιοδήποτε άλλων δικαιωμάτων και ή οποιασδήποτε μελλοντικής παραβίασης.
 1. Σε περίπτωση που ο «πελάτης» αποτελείται από περισσότερα από ένα πρόσωπο ο ενικός θα ερμηνεύεται στον πληθυντικό και οι υποχρεώσεις και ευθύνες των προσώπων αυτών με βάση τους παρόντες κανονισμούς.
 1. Σε περίπτωση που μια ή περισσότερες από τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών θεωρηθεί παράνομη, τότε αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπών προνοιών.

RULES AND REGULATIONS OF THE MOLON LABE GYM TO BE OBSERVED BY THE CLIENTS AND/OR VISITORS OF THE GYM:

These Regulations establish policies and rules governing the conduct, responsibilities and rights of the clients and/or visitors of the gym (hereinafter referred to as the “client”) in order to regulate the lawful, proper and safe operation of the gym.

These Regulations protect, inter alia, the rights and property of the gym and its staff.

Each client shall comply with any and all Regulations, Policies, Instructions and/or Guidelines (hereinafter referred to as the “Regulations”) governing the operation and/or protection of the Gym as may be established and/or updated from time to time.

Obligations of the Clients

     All clients must:

 1. Respect and observe the general fire safety rules.
 1. Observe the personal hygiene rules.
 1. The use of a deodorant before the start of exercising is considered essential. 
 1. The use of a personal towel during the entire workout and/or during the use of the gym equipment is mandatory (this also refers to group programs/classes).
 1. Keep themselves informed of the current Regulations as may be updated from time to time and published on the website of the gym and/or are made available at the gym reception.
 1. Wear the necessary and/or appropriate clothing for exercise (i.e. sportswear and sport shoes). 
 1. Follow the relevant training guidelines depending on his/her fitness level.
 1. Abstain from lifting weights and/or performing exercises that exceed his/her endurance, fitness and/or strength levels.
 1. Keep the gym clean.
 1. Use the equipment as indicated in their user instructions. 
 1. Take all reasonable measures to avoid accidents, including but not limited to: 
 1.  Minimization, whenever possible, of telephone calls and/or mobile phone use while exercising.
 1. Put weights and gym equipment to their initial place after use.
 1. To use/scan only his personal QR code when entering and exiting the gym.

Prohibitions and/or Restrictions

 1. The use and/or transportation and/or holding of any sharp and/or flammable and/or dangerous and/or other kinds of prohibited objects and/or substances within the premises of the gym is prohibited.
 1. It is prohibited to consume food in the gym.
 1. Unless the management, in its sole discretion, decides otherwise, no freezing and/or money refunds are applicable. 
 1. Changing clothes is allowed only in the changing rooms.
 1. Animals and/or pets are not allowed.
 1. Clients entering and/or exiting the gym using another client’s QR code and/or without scanning their personal QR code is prohibited. 

Other Rights and Responsibilities

 1. The supervising trainer has the right, in his/her sole discretion, to refuse any client from participating in group classes and/or from the use of equipment in view of the client’s physical condition and/or due to his/her behaviour or non-compliance with the Regulations. 
 1. It is allowed to enter and/or use the octagon cage and/or the equipment thereof only during training/workout with the supervising trainer.   
 1. The client shall be solely responsible to pay compensation for any breaking and/or destruction of and/or damage to the equipment and/or the gym, provided that it was caused by him/her. 
 1. Lockers are available during training only. Each client must use his/her own personal lock and remove all personal items from the locker before leaving the gym. For safety reasons, after the gym closes, all lockers are opened and all items left within the lockers are removed. The gym assumes no responsibility for any lost and/or damaged personal items. 
 1. Aggressive language and/or any other inappropriate and/or aggressive and/or reckless behaviour is not allowed in the gym.
 1. Excessive and/or unreasonable noise, as determined based on the trainers` judgement, is not allowed.
 1. Emergency doors shall be used only as an exit from the gym in case of emergency.
 1. It is not allowed to place bags and/or any other personal belongings in the gym area, except at the changing rooms.
 1. The gym management bears no responsibility for the loss and/or damage of any items.
 1. The gym management bears no responsibility for any accidents in the gym area caused at the clients` fault.
 1. The machines, equipment and other property of the gym must be used with due care.
 1.  Each guardian and/or parent must accompany and supervise his/her minor child throughout the child`s training, taking responsibility for the child`s behaviour in the gym, except in cases where the child is supervised by a personal trainer who has personally undertaken his/her personal training. 

General Provisions

 1. In case of violation of any of the terms and/or regulations of the gym, the management reserves the right, in its sole discretion, to cancel the client’s membership and/or prohibit access to the gym, without prior notice and without any refund. In such a case, the client automatically waives his/her rights to any compensation and/or remedy.
 2. In no case shall any waiver of rights on the part of the management with respect to the Regulations and/or any omission or breach thereof constitute a waiver and/or omission of any other rights and/or any future breach.
 1. Where the term “client” refers to more than one person, the singular shall be construed in the plural, and the obligations and responsibilities of such persons shall be construed in accordance with these Regulations.
 1. In the event that one or more of the provisions of these Regulations is deemed unlawful, this shall not affect the validity of all other provisions.